มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปี 2561 หลักสูตร การเสนอราคาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐและผู้ที่สนใจ
ประกาศ มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง
 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปี 2561 หลักสูตร การเสนอราคาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐและผู้ที่สนใจ  
 
 
   

 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
 

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น